Εικαστικό Αφιέρωμα σε τρεις Δασκάλους της Τέχνης από πέντε άξιους μαθητές τους

ART EXHIBITION INVITATION_121218GR (1)