ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Σύλλογος των Αθηναίων συμμετέχοντας στην ηλεκτρονική διαβούλευση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα στις προβλέψεις του Άρθρου 30, κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα εκφράζοντας την ευχή να υπάρξει ο ελάχιστος σεβασμός στη ζωή των κατοίκων της πρωτευούσης.