Προσφυγή του «Συλλόγου των Αθηναίων» στο Σ.τ.Ε. για την προστασία της ποιότητας ζωής και το περιβάλλον!

«Άλλο η πάταξη της γραφειοκρατίας και άλλο η ασυδοσία και το χάος στις γειτονιές»

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο «Σύλλογος των Αθηναίων» κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπ. Αριθ. 16228/2017, «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων», Φ.Ε.Κ. Β’ 1723/2017). Με την Απόφαση αυτή καθίσταται πλέον ουσιαστικά ανεξέλεγκτη η ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και η χρήση μουσικής από αυτά σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μεθοδεύσεις, οι οποίες με την ανοχή αν όχι και την αρωγή δημοτικών αρχών, κάνουν αφόρητη τη ζωή στην πόλη και καταστρατηγούν κάθε αρχή που ισχύει στους κατοικημένος τόπους του πολιτισμένου κόσμου. Την προσφυγή του «Συλλόγου των Αθηναίων» συνυπογράφουν η Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου και δημότες των Αθηνών, από την Πλάκα, τους Αμπελόκηπους και την Κυψέλη, ενώ συμμετέχουν αρωγοί σε κάθε προσπάθεια η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, φορείς και κάτοικοι απ’ όλες τις γειτονιές των Αθηνών.

Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε σε εκτέλεση νόμου, με τον οποίο καταργήθηκε η διαδικασία της απόφασης προέγκρισης της ίδρυσης Κ.Υ.Ε. και η διαδικασία της απόφασης χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής. Καταργήθηκαν παρά το γεγονός ότι ήταν οι μόνες αποφασιστικές αρμοδιότητες των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Στην Ελλάδα της αυθαιρεσίας και του «ωχαδερφισμού» αντικαταστάθηκαν με απλή «γνωστοποίηση» εκ μέρους κάθε ενδιαφερόμενου! Δεδομένης της έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και της απροθυμίας εκ μέρους των αρμοδίων οι κάτοικοι σε όλη τη χώρα δέχονται βάναυσο χτύπημα στην ποιότητα της ζωής τους.

Οι προσφεύγοντες ζητούν την αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του Ν.4442/2016 και την ακύρωση της υπουργικής απόφασης. Ο νόμος παρεμβαίνει, εν μέσω αυτοδιοικητικής περιόδου και πριν από την λήξη της θητείας των Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αιφνιδιάζοντας τους αιρετούς και πολίτες που τους εξέλεξαν. Αφαιρεί από την τοπική κοινωνία το μοναδικό μέσο δημοκρατικού ελέγχου για την αλόγιστη εξάπλωση οχλουσών χρήσεων. Παραβιάζονται συνταγματικοί κανόνες για την αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Επίσης παραβιάζονται διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Παράλληλα, οι προσφεύγοντες επικαλούνται την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο καταδίκασε ήδη την Ισπανία και την Βουλγαρία για αδράνεια και μείωση του επιπέδου προστασίας των κατοίκων αστικών περιοχών από την ανεξέλεγκτη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχει ήδη κριθεί ότι συνιστά παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής-οικογενειακής ζωής και της κατοικίας τους.

«Είναι πράξη εχθρική για τα δικαιώματα των κατοίκων των Αθηνών και των άλλων αστικών κέντρων της χώρας αλλά και εναντίον των νόμιμων και έντιμων επαγγελματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων κ. Ελευθέριος Σκιαδάς, συμπληρώνοντας ότι «σε περίπτωση γενίκευσης της εφαρμογής θα προκληθεί ένας χάος άνευ προηγουμένου. Προσφύγαμε στο Σ.τ.Ε. ασκώντας νόμιμα δικαιώματά μας για προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, αλλά και για τον σεβασμό των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ελεγκτικού της ρόλου που αποτελεί τη μόνη δυνατότητα των δημοτών να συμμετέχουν πολιτικά στην προστασία της περιοχής τους».

Διαβάστε την Αίτηση Ακύρωσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που κατέθεσε ο Σύλλογος των Αθηναίων στο Σ.τ.Ε.