Ιστορικό Αρχείο Συλλόγου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΟΜΗΣ (1931-1994)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΤΟΜΗΣ (1931-1994)

  Ο δέκατος Πρόεδρος του «Συλλόγου των Αθηναίων» Ιωάννης Τοτόμης (1931-1994) ήταν γόνος παλαιάς προεπαναστατικής οικογένειας των Αθηνών. […]

Περισσότερα