Εταιρεία των Φίλων του Λαού

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΠΙ ΙΩΒΗΛΑΙΩ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΝΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΤΗΣ 125ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΠΡΕΠΟΝΤΑ ΕΠΑΙΝΟΝ ΑΝΕΙΠΕΙΝ ΑΝΘ’ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΥΤΩΝ ΕΠΙ ΑΙΩΝΑ ΗΔΗ ΑΝΑ ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙ

diakrisi-etaireias-filon-tou-laou