Τελετή απονομής Χρυσού Μεταλλίου στον Αθηναιογράφο κ Ιωάννη Καιροφύλα