Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Ναπολέων Στ. Νέζερ

, Δημήτριος Χρ. Τούκας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Εμμανουήλ Καρανίκας
ΤΑΜΙΑΣ: Μαρία (Μίκα) Κυπαρίσση
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Σκιαδάς Ελ. Κωνσταντίνος
ΤΑ ΜΕΛΗ:

 Αθανασιάδου Μαρία, Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος, Παναγιώτης Γυφτόπουλος, Ερρίκος Στάγγελ, Τσίγκρη Χρυσούλα, Τσούτσος Γεώργιος