Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το εξής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Αγγελής Ι. Παπαγγελής

, Δημήτριος Χρ. Τούκας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Εμμανουήλ Καρανίκας
ΤΑΜΙΑΣ: Θεοφάνης Θεοφανόπουλος


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Χρυσούλα Τσίγκρη


ΤΑ ΜΕΛΗ:

 Σωτήριος Αγάπιος, Παναγιώτης Γυφτόπουλος, Ιωάννης Κοκκολιάδης, Χαράλαμπος Λήτος, Ερρίκος Στάγγελ, Ευστράτιος (Στρατής) Στρατήγης