Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Ναπολέων Στ. Νέζερ, Δημήτριος Χρ. Τούκας

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Εμμανουήλ Καρανίκας

ΤΑΜΙΑΣ:  Χρυσούλα Τσίγκρη

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Κωνσταντίνος Ελ. Σκιαδάς

ΤΑ ΜΕΛΗ: Μαρία Αθανασιάδου, Ερρίκος Στάγγελ,  Γεώργιος Τσούτσος