Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: Αγγελής Ι. Παπαγγελής

, Δημήτριος Χρ. Τούκας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Εμμανουήλ Καρανίκας
ΤΑΜΙΑΣ: Θεοφάνης Θεοφανόπουλος
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Χρυσούλα Τσίγκρη
ΤΑ ΜΕΛΗ:

 Παναγιώτης Γυφτόπουλος, Ιωάννης Κοκκολιάδης, Μίκα Κυπαρίσση, Χαράλαμπος Λήτος, Κωνσταντίνος Ελ. Σκιαδάς, Ερρίκος Στάγγελ.