ΦΩΤΟΓΡΑΦΙKO ΥΛΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Edward Dodwell- Simone Pomardi, Απομάκρυνση των Γλυπτών του Παρθενώνος από τους άνδρες του Λόρδου Έλγιν, μετά το 1801.
Edward Dodwell- Simone Pomardi, Απομάκρυνση των Γλυπτών του Παρθενώνος από τους άνδρες του Λόρδου Έλγιν, μετά το 1801.

 

Edward Dodwell, O Παρθενών μετά το 1805.
Edward Dodwell, O Παρθενών μετά το 1805.

 

Lancelot Théodore, Comte de Turpin de Crissé, 1804.
Lancelot Théodore, Comte de Turpin de Crissé, 1804.