ΕΔΑΒυΤ: 28 Μαΐου

Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, οργανώνει τελετήν ανακήρυξης του διακεκριμένου ερευνητή Χάρη Τζάλα ως Επίτιμου Μέλους της Εταιρείας, την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων επί της οδού Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα, στην Αθήνα.

Ο τιμώμενος, Αλεξανδρινός την καταγωγή, με σπουδές συντήρησης αρχαιοτήτων (Αθήνα), Βυζαντινής Ιστορίας (Παρίσι) και διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα, είναι γνωστός για τις ερευνητικές του δραστηριότητες στη ναυτική αρχαιολογία, έχοντας οργανώσει διεθνή Συνέδρια αρχαίας Ναυπηγικής, έχοντας πραγματοποιήσει ενάλιες έρευνες (κυρίως στην Αλεξάνδρεια) και ως υπεύθυνος ή συνεργάτης ανακατασκευής αρχαίων πλοίων (παπυρέλλα, αρχαία τριήρης Ολυμπιάς, κ.ά.).

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων, επί της οδού Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα, στην Αθήνα, με ώρα έναρξης 18:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.