Συνάντηση εργασίας του Οργανισμού Heritage στον Σύλλογο των Αθηναίων

Την Παρασκευή 24 Μαΐου έλαβε χώρα στην Αίθουσα του «Συλλόγου των Αθηναίων» η συνάντηση εργασίας του Οργανισμού Heritage (The Heritage Management Organisation) στo πλαίσιο προγράμματος για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά. Η Ημερίδα συνεχίστηκε με ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SHIFT: MetamorphoSis of cultural Heritage Into augmented hypermedia assets For enhanced accessibiliTy and inclusion με σκοπό τη βελτιωμένη προσβασιμότητα, τη συμπερίληψη, την υποστήριξη και υιοθέτηση στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού και την υιοθέτηση εργαλείων στις πολιτιστικές βιομηχανίες (CCI).

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στον «Σύλλογο των Αθηναίων» και το Αθηναϊκό Μουσείο.