Σκοπός

Σκοπός του Αθηναϊκού Μουσείου είναι:

  • Να διαφυλάξει τις συλλογές που έχουν περιέλθει και θα περιέλθουν στην κατοχή του Συλλόγου των Αθηναίων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα στοιχεία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Αθηνών και της Αττικής ευρύτερα.
  • Να προστατέψει τις συλλογές όχι μόνο από φυσικές φθορές αλλά και από τη λήθη που μπορεί να περιπέσουν παραμένοντας σε προσωπικά αρχεία.
  • Να αποτελέσει παραγωγικό πεδίο για ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, στην τέχνη και σε πρωτογενείς πηγές, όπως οικογενειακά αρχεία αναφορικά με την Αθήνα.
  • Να συνδράμει στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Συλλόγου βοηθώντας το ευρύ κοινό να γνωρίσει και να κατανοήσει την ιστορία της Αθήνας και των προσώπων που τη διαμόρφωσαν.
  • Να επικοινωνήσει στο κοινό πρωτογενείς πηγές, από τα αρχεία του Συλλόγου συντελώντας στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στη γνώση.
  • Να προσφέρει ένα εύφορο πεδίο για την ενίσχυση και τη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας.