ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνος προσέφυγε ο ιστορικός […]

Περισσότερα