Προσκλήσεις

ΕΔΑΒυΤ: 28 Μαΐου

ΕΔΑΒυΤ: 28 Μαΐου

Η Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, οργανώνει τελετήν ανακήρυξης του διακεκριμένου ερευνητή Χάρη Τζάλα ως Επίτιμου Μέλους […]

Περισσότερα