ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2014 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με γιορτινά ακούσματα, αναφορές στην Αθηναϊκή παράδοση και παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καιροφύλα “Αναμνήσεις ενός Αθηναίου”