ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται τα τακτικά μέλη του «Συλλόγου των Αθηναίων» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τα άρθρα 13, 14 και 15 του Καταστατικού, το Σάββατο 3 Ιουνίου, ώρα 12:00, στο Εντευκτήριο του Συλλόγου των Αθηναίων (οδός Κέκροπος 10, Αθήνα) με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

Πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας του Συλλόγου των Αθηναίων που βρίσκεται στον Δήμο Πειραιώς Αττικής και αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων Αττικής ή αξιοποίηση του κεφαλαίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αναπτυξιακή πορεία του Συλλόγου των Αθηναίων.  

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί κατά τη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία υπό ετέρου τακτικού μέλους δι’ απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. Ουδέν μέλος δύναται να εκπροσωπήσει πλείονας του ενός.

Αθήναι, Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ