ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Αθηναίων λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις για την προστασία του κοινού αποφάσισε  να αναβάλει το σύνολο των εκδηλώσεων μέχρι νεωτέρας.