Επανεκλέχθηκε Πρόεδρος ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Εντυπωσιακές πρόοδοι και εξαγγελίες

Πρόεδρος του παλαίφατου «Συλλόγου των Αθηναίων» επανεκλέχθηκε για την πενταετία 2023-2028 ο δημοσιογράφος και Γενικός Διευθυντής της «Εστίας» κ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, o οποίος παρουσίασε το έργο που παράχθηκε, κυρίως την ριζική ανακαίνιση των ιστορικών εγκαταστάσεων στην Πλάκα, τη δημιουργία του «Αθηναϊκού Μουσείου» και τις δωρεές εθνικού χαρακτήρα. Επίσης παρουσιάσθηκε το έργο που προγραμματίζεται και περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των απέραντων θησαυρών του Συλλόγου και το Ψηφιακό Μουσείο, τη δημιουργία της «Αθηναϊκής Κατοικίας» και το «Αρχείο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο επανεκλέχθηκαν οι Μαρία Αθανασιάδου, Εμμανουήλ Καρανίκας, Ναπολέων-Αλέξανδρος Νέζερ, Κωνσταντίνος Σκιαδάς, Ερρίκος Στάγγελ, Δημήτριος Τούκας, Χρυσούλα Τσίγκρη και Γεώργιος Τσούτσος.

Το Δ.Σ. του «Συλλόγου των Αθηναίων». Στο κέντρο ο Πρόεδρος, κ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς. Επάνω από αριστερά: Ο κ. Στάγγελ Ερρίκος, η κ. Τσίγκρη Χρυσούλα, ο κ. Σκιαδάς Κωνσταντίνος και ο κ. Τσούτσος Γεώργιος. Κάτω από αριστερά: Η κ. Αθανασιάδου Μαρία, ο κ. Τούκας Δημήτριος, ο κ. Νέζερ Ναπολέων και ο κ. Καρανίκας Εμμανουήλ.

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελευθέριος Σκιαδάς ψηφίζει.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με υποδειγματική τάξη στον Σύλλογο των Γηγενών, ο οποίος συμπληρώνει φέτος 128 διαρκούς λειτουργίας και προσφοράς στην πρωτεύουσα (έτος ιδρύσεως 1895). Βασικές προτεραιότητες του Συλλόγου είναι η συνέχιση της λειτουργίας του ως θεματοφύλακα της Αθηναϊκής Ιστορίας, η διάθεση του πλούσιου υλικού των βιβλιοθηκών, των αρχείων και πάσης φύσεως συλλογών του στο κοινό και την έρευνα.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Επίσης η διαρκής προσφορά του «Κοινωνικού Παραρτήματος» του Συλλόγου που εξυπηρετεί τα τελευταία χρόνια τις ανάγκες περισσότερων από τριακόσιες οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ταυτοχρόνως ο Σύλλογος διατηρεί τον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό ιστότοπο www.taathinaika.gr που λειτουργεί ως ψηφιακό περιοδικό.