Ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος των Αθηναίων ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1895 και λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα. Διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο που σύμφωνα με το καταστατικό προκύπτει από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Συλλόγου και έχει θητεία τριών ετών. Κάθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Προεδρείο σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε πρόσφατη καταστατική συνέλευση (19 Οκτωβρίου 2008) έγινε τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου στη σημερινή εποχή. Η κυριότερη τροποποίηση είναι η μετατροπή του 12μελούς Διοικητικού Συμβουλίου σε 9μελές ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτο. Η τροποποίηση θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Το Δ.Σ. συνεδριάζει απαραίτητα στις αρχές κάθε μήνα όλων των μηνών του έτους.