Ιστορία των Αθηνών

(Από την Αρχαιότητα ως την εποχή μας)

Επαμεινώνδα Στασινόπουλου

Πέντε χιλιάδες χρόνια Αθηναϊκής ιστορίας γραμμένης από τον ιστορικό συγγραφέα και μέλος του Συλλόγου των Αθηναίων Επαμεινώνδα Στασινόπουλο (1902-1998), με ιστορική ακρίβεια και ενότητα. Αποδίδει τη μακραίωνη πορεία των Αθηνών σε κείμενο που να διαβάζεται εύκολα και να είναι σύντομο, όπως σημείωνε ο ίδιος στον πρόλογό του, συμπληρώνοντας πως «όσο επιτρέπει να είναι σύντομο ιστορία χιλιάδων ετών». Παρουσιάζεται η πόλη και η εξέλιξή της, με ιδιαίτερες αναφορές στην περίοδο που η Αθήνα ήταν η «Ελλάδος Ελλάς» και η εμβέλειά της πανελλήνια, οπότε η εξιστόρηση επεκτείνεται σε πολιτικά και πολεμικά γεγονότα και στη σκιαγραφία των πρωταγωνιστών της Αθηναϊκής Ιστορίας. Η περίδοξη Πολιτεία παύει να είναι ανεξάρτητο κράτος στην Ρωμαϊκή εποχή, αλλά διατηρεί την πνευματική της ακτινοβολία για να ακολουθήσει την κοινή μοίρα στα σκοτεινά χρόνια του μεσαίωνα. Μέχρι να αναλάμψει και να βρεθεί πάλι στο επίκεντρο του Ελληνισμού, όταν αποκαθίσταται ως πρωτεύουσα του Νεώτερου Ελληνικού Κράτους και αναλαμβάνει το πολιτικό χρώμα, όπως στην αρχαιότητα. Το έργο αυτό εκδόθηκε το 1973.