ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: Φραγκοκρατία

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το 1095 ως το 1204 οργανώθηκαν τέσσερεις σταυροφορίες από τη Δύση, με πρόφαση την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους Άραβες και με πραγματικό σκοπό την κατάληψη και εκμετάλλευση από τους Φράγκους της πλούσιας Ανατολής.

Περισσότερα


Η ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ

Η Φραγκοκρατία στην Αθήνα άρχισε με το γαλλικό οίκο των Dela Roch. Ο αρχηγός της οικογενείας Όθων Ντελαρός πήρε τον τίτλο του «Sire d’ Athenes», δηλαδή του άρχοντα της Αθήνας.

Περισσότερα


Η ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΟΥΣ

Ο Νικόλαος Ατζαγιόλι (Acciajuoli) ανήκε σε μια πλούσια φλωρεντινή οικογένεια τραπεζιτών. Είχε πάει στη Νεάπολη για εμπορικές δουλειές και εκεί γνώρισε τη χήρα του ηγεμόνα του Τάραντος Φιλίππου, Αικατερίνη. Ο Φίλιππος, που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό (1331), διατηρούσε «ψιλώ ονόματι» τον τίτλο του αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως και είχε την επικυριαρχία των φραγκικών κτήσεων της Ελλάδος.

Περισσότερα


Η ΑΘΗΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ

Μια από τις πρώτες πράξεις των Βενετών, όταν έγιναν κύριοι της Αθήνας, ήταν να συλλάβουν το Μητροπολίτη Μακάριο, να τον στείλουν στη Βενετία και να τον κλείσουν στη φυλακή με την κατηγορία της προδοσίας.

Περισσότερα


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΖΑΓΙΟΛΙ

Ο Αντώνιος είχε παντρευτεί δύο φορές και τις δύο με Ελληνίδες. Η πρώτη ήταν κόρη ενός παπά. Την είδε σ’ ένα γάμο, την ερωτεύθηκε «κεραυνοβόλως» και την άρπαξε μέσα από το γάμο. Την χώρισε από τον άντρα της – άγνωστο με ποια μέσα – και την παντρεύτηκε. Τη μυθιστορηματική αυτή περιπέτεια την αναφέρει ο σύγχρονος του Αντωνίου ιστορικός Λαόνικος Χαλκοκονδύλης. Η κόρη του παπά και «Δούκισσα της Αθήνας» πέθανε πρόωρα.

Περισσότερα


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το 1435 πέθανε αιφνηδίως ο Αντώνιος Ατζαγιόλι από αποπληξία. Νόμιμοι διάδοχοί του ήταν οι δύο υιοθετημένοι γιοι του Νέριος και Αντώνιος. Υπήρχαν όμως και δύο άλλοι μνηστήρες του Δουκάτου: ο Δεσπότης του Μυστρά Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που φιλοδοξούσε να επεκτείνει το ελληνικό δεσποτάτο του σε ολόκληρη την κυρίως Ελλάδα και η χήρα του Αντωνίου Μαρία Μελισσηνή.

Περισσότερα